Připojištění do zahraničí

O tom, že připojištění do zahraničí je užitečná věc, již dnes asi nikdo nepochybuje. Ten, kdo se chystá vyjet za hranice naší republiky, by měl mít na paměti, že nelze nikdy předem předvídat, jaká možná rizika během cesty, případě při pobytu anebo při zpáteční cestě mohou nastat. Připojištění je nejvhodnějším řešením této skutečnosti. Existuje celá řada pojistných produktů, které lze pro účely cest za hranice České republiky sjednat. Vybírat je možno z nabídky takřka třiceti pojišťoven, které lze jednoduše porovnat na internetu. V současné době lze sjednat připojištění do zahraničí online, což je výhodné z mnoha hledisek.

Druhy připojištění do zahraničí

Připojištění do zahraničí je možné rozdělit ze dvou hledisek. Pojištění mohou sjednat běžní občané, anebo ho mohou využít i firmy. Pro běžného občana představuje připojištění před cestou alespoň částečnou ochranu sebe, členů rodiny a případně jeho majetku. Kterýkoliv občan si může k základnímu balíčku cestovního pojištění, také dojednat specifická další připojištění, která pokryjí celkově jeho zdraví a majetek, ale i možnost rizika způsobené škody vlastním zaviněním někomu jinému. Pro firmy se poskytuje připojištění na cesty za hranice našeho státu, dojednané dle individuálních potřeb. Dodatkové připojištění tvoří jakousi nadstavbu k základnímu cestovnímu pojištění.

Základní pojištění + připojištění

Základní pojištění při cestách do zahraničí většinou zahrnuje:

  • pojištění léčebných výloh

  • úrazové pojištění

  • asistenční služby

Do pojistné oblasti připojištění je možno zahrnout například:

  • připojištění zavazadel

  • připojištění auta do zahraničí

  • připojištění odpovědnosti za škodu

  • připojištění storna

  • a další

Je na každém potenciálním pojistníkovi, jaké jednotlivé pojištění případně, jakou jejich kombinaci zvolí. Nutno podotknout, že v případě rozsáhlejšího obsahu pojištění lze získat slevy i bonusy z konečné ceny sjednaného pojištění.

 kalkulačka povinné ručení, srovnání havarijní pojištění

Připojištění do zahraničí